Условия за ползване

Сайтът http://www.blagolika.com, наричан още “Blagolika” представлява личен блог с авторски статии и снимки. С използването на информацията в блога, потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на http://www.blagolika.com.

Авторски права
Съдържанието на блога, всички текстове и изображения, начинът на подредба и структуриране на информацията са собственост на Благородка Тодорова Тодорова и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност.
Публикуване и разпространение на текстови материали или изображения се допуска само след посочване на източник с хипервръзка към http://www.blagolika.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е допустимо само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права.
Използването на “Blagolika” от даден потребител не му дава право да извършва неоторизирано използване на защитено съдържание. Потребителят няма право да изтрива или променя каквито и да било права за собственост или съобщения с цел приписване на съдържание.
При информация, че материали, публикувани на “Blagolika”, нарушават нечии права на интелектуална собственост, можете да се свържете с Благородка Тодорова Тодорова на e-mail blagolikata@gmail.com.

Електроннa комуникация
Посещението на блога, изпращането на имейл и обратна връзка чрез форма за контакт до „Blagolika“ представлява електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения от „Blagolika“ и приемате, че всички оповeстявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронната поща и на http://www.blagolika.com, удовлетворяват всяко законово изискване на писмените съобщения.

Коментари в блога
Публикувайки мнение в сайта се събират следните данни: имена, мейл, IP адрес и текст на въведения коментар. Посочените данни се съхраняват в защитена система за управление на бази от данни на сървър в WordPress.com.

Социални мрежи
В блога http://www.blagolika.com са поставени чрез вграден код бутони за харесване и споделяне на информация в социалните мрежи Facebook, Instagram и Pinterest. Ако ползвате услугите на тези социални мрежи, тe могат да знаят, че сте посетили определен сайт.
Достъпът до посочените по-горе социални мрежи или до други такива предвижда отделна регистрация и приемане на утвърдените от съответната социална мрежа общи условия. В тази връзка http://www.blagolika.com не отговаря за защитата на личните ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Права на потребителя
В ролята си на потребител имате следните права по отношение на личните данни:
– Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин.
– Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване.
– Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.

Достъп и корекция на лични данни
Можете да разберете каква персонална информация (лични данни) се съхранява за вас като се свържете с Благородка Тодорова Тодорова на имейл адрес blagolikata@gmail.com.
Ако каквато и да е ваша персонална информация не е вярна или се нуждае от осъвременяване или ако искате да се изтрие цялата персонална информация за вас, моля пишете на имейл адреса, посочен по-горе. „Blagolika” ще актуализира, коригира или изцяло ще изтрие персоналната информация, която притежава в зависимост от вашето искане.

Сигурност
„Blagolika“ взема всички необходими и възможни мерки за защита на личните данни, събирани от сайта при неговото използването от потребителите. Също така са взети всички необходими мерки за защитата на събраните лични данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Моля да да имате предвид, че предаването на информация по интернет (онлайн пренос на данни) не е изцяло безопасно и са възможни грешки. По-специално, електронно съобщение, изпратено до или от този сайт може да не бъде безопасно и вие следва да бъдете особено внимателни при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща. Освен това, когато използвате пароли или други специални функции за достъп на сайта, вие сами носите отговорност за тяхното опазване.

Прекратяване или ограничение на достъпа
„Blagolika“ си запазва правото да прекрати достъпа до сайта и свързаните с него услуги или части от него по всяко време без предизвестие. Вие се съгласявате, че между Вас и „Blagolika“ не възниква никакво съвместно партньорство в резултат на тези Общи условия или при използването на блога.
Освен ако не е посочено друго в настоящите условия за ползване, се счита че именно тези Общи условия съставляват цялото споразумение между потребителя и „Blagolika“ по отношение на блога.

Промяна на условията и правилата за ползване на блога
Собственикът на сайта Благородка Тодорова Тодорова си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в блога. Ако не сте съгласни с настоящите условия за използване, вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате блога http://www.blagolika.com.